Tjänster

Medial vägledning
Medial vägledning inspirerar dig till nya perspektiv och infallsvinklar på tillvaron. Låt positiva processer starta i ditt liv och upptäck din väg till ökad inre klarhet, välbefinnande, inre lugn, målmedvetenhet och ökat livsinnehåll.
Pris 50 min – 900 kr eller 25 min – 500 kr.


Mentorskap andligt och medialt
Ett andligt mentorskap innebär att en mer rutinerad yrkesperson har rollen som förebild och erbjuder sitt kunnande, tid, och inte minst, sitt nätverk för att stödja en mindre erfaren person i utvecklingen. Att vara mentor eller elev handlar om att föra en givande, utmanande, inspirerande och utvecklande dialog som för eleven framåt i utvecklingen – och dessutom ha en positiv inverkan på bådas personliga utveckling.

Läs mer om Mentorskap MM2.


Hitta dina rötter – förlika dig med dig själv
Dags att minska på stressen? Överallt pratas om utveckling, ständig förändring, omställning, innovation, lärande, personlig utveckling, hitta din inre kärna och många andra dynamiska begrepp som är karaktäristiska för vår accelererade tid. Allt fler ifrågasätter vår tids livsstil som bejakar enögd tillväxtfilosofi och allmän kulturell acceleration.

I möten samtalar vi om din väg för att få fotfäste och hur du kan öva dig att stå stadigt i tillvaron och hitta dina rötter.


Andlig coaching
Coaching är en process som hjälper dig till ökad livskvalitet och att nå dina mål. Genom ett kreativt och utvecklande samarbete inspirerar jag dig till att maximera din potential. Jag anpassar coachingen, via telefon eller i möten, efter ditt behov och dina önskemål och strävar efter att du ska bli medveten om lösningar, strategier och komma till nya insikter.

Jag lyssnar och observerar och utgår från att du är resursstark och kreativ. I arbetet med att nå dina uppsatta mål får du stöd av mig att lyfta fram de förmågor och den kapacitet som du redan har.

light