Prova på – Kursmaterial i Andlig och medial utveckling

Prova på kursmaterial i Andlig och Medial utveckling under 1 månad! Du är handledaren. Med Master mediums kursmaterial per mail har du färdigt kursupplägg med meditationer, övningar, teman och begrepp för varje träff. Prova-på-materialet innehåller kursmaterial på mail för 2 träffar och förslag på hur du kan ordna en introduktionsträff för intresserade elever. Därefter kan du köpa till ytterligare 2 månader, en i taget. Elevmaterial beställer du efter antal elever i din grupp och mailas ut till dig.

Hur går det till?
Kursen startar den 1:a varje månad under januari till april och augusti till oktober.
Pris första månaden: 395 kr
Pris andra månaden: 295 Kr
Pris tredje månaden: 295 kr
Elevmaterial: pris per månad och elev 45 kr (du skickar ut det namngivna materialet per mail till eleven)
Anmälan och betalning senast den 27 i månaden innan.

Här gör du din beställning av 1 månads kursledar- och elevmaterial.
https://forms.gle/h55rVs3EA3MaeXJv5

Vill du komma igång snabbt? Ordna en informationsträff med intresserade. Här kan du ladda ner ett förslag till introduktion.

Lycka till!

New age – hur startade det?

New Age – hur startade det?

Esoterismen (det dolda inom religioner) försvann mer eller mindre under Upplysningens 1700-tal. Utan acceptans förminskades den och vetenskapen vann mark vilket medförde stora förändringar. I 1950-talets anda av optimism, framtidstro, fascination av teknik med stark övertygelse om mänsklig potential växte åter ett stort intresse för esoterism. Västerlänningar, där kristendomen varit framträdande, ville frigöra sig från en andlighet som var auktoritär och reglerade moral och vardag. Religionsbehovet fanns likafullt kvar och människor letade nya vägar och alternativ av andlighet.

Efter kriget skapades motkulturer med stor spridning där USA dominera scenen. 1960-talets våg av Flower Power och ”The Age of Aquarius”, med influenser från Indien, öppnar upp en mångfald av nya esoteriska strömningar.

Ur dessa strömningar uppkom begreppet New Age på 1980-talet, en etikett på en bred palett av alternativa praktiker och idéer. Kvantfysiken och relativitetsteorin såg människor som ett tecken på att etablerade religioner bröts ner, vilket öppnade för nyandlighet och holistisk världssyn i samklang med gammal visdom från öst och Väst. En mer sekulariserad (världslig) esoterism.

Esoterismen var tidigare traditionellt inbäddad i etablerade religioner men med New Age följde ett fokus på esoterisk andlighet med självbestämmande och individualisation i centrum.  New Age blev en multi-million industri för individualism och för att osjälvständigt välja ut och plocka samman motiv och idéer från olika källor (eklekticism),  likt en stormarknad av andlighet. Kreativa entreprenörer skapar musik, film, CD:s, kurser, workshops, festivaler och säljer tarotkort, kristaller, rökelse, böcker, tidningar m.m. Internet bidrar till att sprida information ytterligare.

En central tankegång inom området New Age och dess sökare är självförverkligande, att hitta sitt ”sanna jag”, ett ideal som inte innebär passiv underkastelse till Gud eller förminskande av sin personlighet, utan snarare att visa fram sin fulla potential. Dessa tankegångar känner vi igen och var centrala hos Aleister Crowley.

I denna ”andlighetens snabbköp” av självförverkligande saknades ledare och organisationer och engagemanget varierade mycket. Allt från en livsstil i ett nätverk till att ”pröva något nytt” i form av en workshop eller kurs, där kursledaren kanske hämtat olika material/metoder ur New Age-litteratur.

Vad är det för strömningar idag? Vad är centralt och viktigt för dig just nu?

Känslomässig intelligens EQ

Känslomässig intelligens – EQ

I andlig och medial utveckling är det viktigt med en god känslomässig intelligens!
Gör ett enkelt quiz för att ta reda på vilket EQ du har.

Till quizet

Du kan träna upp din EQ genom andlig coaching.
Läs mer om hur du kan träna upp den på motivation.se.

Hinder för medial utveckling

Hinder för medial utveckling

Det finns en hel del som kan hindra dig i din mediala utveckling. Det kan vara bra för dig att ha förståelse för vad det är så att du kan ta dig över dessa hinder.

Här är några saker som kan vara bra att tänka på när det gäller din mediala utveckling.

 • Brist på tillit – du tror inte på dig själv och det du kan
 • Brist på övning och träning – öva och åter öva. Det är det praktiska arbetet som ger färdighet
 • Otålighet – du vill för mycket på en gång och vill att allt ska fungera perfekt från början
 • Beröm och återkoppling – att kunna ta emot feedback på ett bra sätt
 • Rädsla för personlig kritik och misslyckande – återkoppling är ett nödvändigt inslag i medial utveckling
 • Rädsla för andevärlden – andevärlden känner av om du är rädd och kommer hålla tillbaka din utveckling hellre än skrämma dig
 • Prestationskrav – höga förväntningar på dig och de du utvecklas tillsammans med kan blockera energin som bör flöda
 • Det logiska sinnet och analyserande – när du analyserar och försöker att förstå allt som kommer till dig sätter du upp hinder för dig
 • Egna problem – när du har det för kaotiskt i ditt liv är det smart att lägga det mediala arbetet år sidan under en period
 • Kontrollbehov- det kan vara svårt och utmanande att släppa kontrollen och låta andevärlden arbeta genom oss
 • Jämföra sig med andra – det leder till att du hindrar dig själv

Sitter du i en medial utvecklingsgrupp har du möjligheter att få stöd, uppmuntran och återkoppling på ditt arbete. Många elever som kommit en bit i sin utveckling väljer att skaffa sig en mentor som handleder dem framåt i utvecklingen.

Finns det något som skapar hinder i din utveckling?
Boka ett mentorssamtal för att komma underfund med vad du behöver tänka på och arbeta med för att komma vidare i din utveckling.

Boka här eller maila.
Läs mer om Mentorsprogrammet här.

Att arbeta med mediala förmågor

Att arbeta med mediala förmågor

Under utvecklingen av mediala förmågor så tränar många upp sin clairvoyans (klarseende). Inre bilder uppstår inombords och ger en förnimmelse, en diffus bild, en känsla av att du ser något. Bilden är ett stöd när du ska beskriva, tolka och förmedla budskapet.

På samma sätt ger clairaudience (klarhörande), clairsentience (klarkännande), clairgustance (förnimma smak) och clairalience (förnimma dofter) tydliga signaler om vad som avses och i vilken inriktning budskapet ska ges. Det ger variation och ett djup till tolkningen att även arbeta med dessa förnimmelser. Ett ord, namn eller en mening blir så direkt och tydligt när du förmedlar budskapet. En känsla du får till dig, kan addera en helt ny dimension till ett budskap. Precis som om du känner smärta någonstans i din egen kropp som inte är din egen. Alla dessa förnimmelser är subtila signal som man får öva på att känna in, och på ett intuitivt sätt förmedla till mottagaren.

Clairknowingness (klarvetande) – är den mest diffusa, subtila av alla förmågor. Du hör inte ett ord, du ser ingen bild, du känner ingen smärta i kroppen, du känner ingen känsla av exempelvis glädje, du känner ingen smak av kanel eller doft att syren. Du bara vet att det är på ett visst sätt. Basta! Det innebär att det ofta är svårare att ha tillit till denna form av mediala och intuitiva förnimmelser.

Många elever jag mött har denna förmåga som dominerande och där klarseendet kommer som nummer två. Dessa personer har ofta en stark intuition. De som har sin styrka i klarvetande behöver få mycket återkoppling på sina förnimmelser för att bygga upp en absolut tillit till sin förmåga. De behöver feedback från ett etablerat medium som kan ge återkoppling som för dem framåt i sin utveckling. Har man kommit en bra bit i sin utveckling är en mentor ett bra stöd.
Läs mer om mentorskap här.
Maxa din medialitet!

Enkel Handledarutbildning i andlig och medial utveckling

En enkel andlig och medial Handledarutbildning för dig som tillsammans med likasinnade vill starta en utvecklingskurs. Kursmaterialet är inom kort klart för att publiceras. Kursen innehåller material för handledaren: 1 introduktionstillfälle och 6 kurstillfällen med olika teman, begrepp, meditationer, övningar och litteraturtips. Till handledarkursen finns givetvis kursmaterial för deltagarna som beställs separat för motsvarande 6 träffar. Det finns material för handledare och kursdeltagare för upp till fyra terminer. Läs mer här.

Vill du veta mer om handledarutbildningen och när den är klar att publiceras? Anmäl ditt intresse här.
eller följ denna länk https://forms.gle/PbxJkjcZVtV3NqdcA

De 10 första som bokar handledarutbildningen kommer få delta i ett pilotprojekt med ett mycket bra erbjudande från Master medium. Välkommen!