Känslomässig intelligens EQ

Känslomässig intelligens – EQ

I andlig och medial utveckling är det viktigt med en god känslomässig intelligens!
Gör ett enkelt quiz för att ta reda på vilket EQ du har.

Till quizet

Du kan träna upp din EQ genom andlig coaching.
Läs mer om hur du kan träna upp den på motivation.se.