Vad innebär certifikaten

A-certifikat

 • Leder kurser i Steg 1-2 efter genomgången kursledarutbildning
 • Genomför individuellt formade mediala demonstrationer eller kurser för obegränsat antal personer
 • Håller ett 20 minuter långt inspirerat tal i ett slumpvis valt ämne
 • Genomför 30 privatsittningar som din mentor tar del av
 • Kan delta aktivt i MMG:s ideella arbete

 B-certifikat

 • Leder kurser i Steg 1 efter genomgången kursledarutbildning
 • Genomför individuellt formade mediala demonstrationer eller kurser för begränsat antal personer
 • Håller ett 10 minuter långt inspirerat tal i ett slumpvis valt ämne
 • Genomför 20 privatsittningar som din mentor tar del av
 • Kan delta passivt i MMG:s ideella arbete

MMG-certifikat

 • Leder kurser i Steg 1-3 efter genomgången kursledarutbildning
 • Genomför individuellt formade mediala demonstrationer eller kurser för obegränsat antal personer
 • Har möjlighet att bli Instruktör för kursledarutbildning
 • Deltar i utformning av kursverksamhet
 • Kan delta aktivt i MMG:s ideella arbete

Logga vit bakgr

Spara

Spara