Mentorskap

Mentorskap andligt och medialt
Ett andligt mentorskap innebär att en mer rutinerad yrkesperson har rollen som förebild och erbjuder sitt kunnande, tid, och inte minst, sitt nätverk för att stödja en mindre erfaren person i utvecklingen. Att vara mentor eller elev handlar om att föra en givande, utmanande, inspirerande och utvecklande dialog som för eleven framåt i utvecklingen – och dessutom ha en positiv inverkan på bådas personliga utveckling.

Läs mer om Mentorskap MM2.