Fördjupad Kursledarutbildning

Info om handledarutbildning steg 1 och 2

Innehåll
Kursen är indelad i två steg.

I steg ett läser du följande ämnen:
• Kunskap & kompetens
• Kommunikation
• Samtalssituationen
• Rollen som pedagog och cirkelledare
• Processen att leda en cirkel
• Pedagogiska metoder
• Konsten att ge återkoppling

I steg två som är en separat kurs du kan anmäla dig till läser du dessa ämnen:
• Att leda
• Inlärning
• Behov och motivation
• Organisation
• Ledarens betydelse
• Konflikter
• Psykiska störningar och sjukdomar
• Utvecklingscirkeln

Diplomerad kursledare Master medium
Det är frivilligt att avsluta kursen med en skriftlig diplomeringsuppgift. Efter du har blivit godkänd har du möjlighet att leda Master mediums cirklar med färdigt kursmaterial för både cirkelledare och deltagare för upp till fyra terminer. För att bli diplomerad kursledare för Mastermedium tas ut en avgift.

När
Nya kapitel läggs upp måndagar, onsdagar och fredagar klockan 9. Kursen är online via en sluten grupp på Facebook – Master medium cirkelledarutbildning. Kursstart 11 feb eller så snart jag registrerat din betalning.

Hur
När jag registrerat din betalning blir du insläppt i den slutna gruppen Master medium – lär dig leda en medial cirkel steg 1. Nya kursstarter görs regelbundet som meddelas på Facebooksidan Master medium.

När du genomfört steg ett har du möjlighet anmäla dig till steg två med 10 % rabatt på kursen.

Pris
Master medium
– lär dig leda en medial cirkel steg 1       745 kr inkl moms
– lär dig leda en medial cirkel steg 2       670 kr inkl moms
– skriftlig diplomeringsuppgift efter
  godkännande får du ett diplom             500 kr inkl moms

Betalningsalternativ
Meddela vilken kurs du vill gå, din mailadress, ditt mobilnummer och om du vill ha faktura eller swishar kursavgiften. Du kan meddela via Facebook eller på mail till info(at)adasco.se.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktuppgifter
Webb: http://adasco.se/mastermedium
            https://adasco-akademin.thinkific.com
            http://www.adasco.se
Mobil: 070-6895900
Mail: info(at)adasco.se
Swish: 070-2291630
Bankgiro: 5644-1314

Godkänd för F-skatt