Tredje advent – ”mindset”

Mindset – du blir vad du tänker!
Inför det nya decenniet blir jag tankfull. För flera år sedan läste jag en intressant bok av Carol S. Dweck om skillnaden mellan ett statiskt och dynamiskt mindset och hur det påverkar oss på det personliga planet.

Hon skriver: ”Tror du att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Då har du ett dynamiskt mindset. Du utmanar ofta dig själv, provar gärna nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse. Ett dynamiskt mindset är avgörande för både personligt och professionellt lärande.

I Carol S. Dwecks banbrytande bok får du veta hur ditt eget och andras mindset kan förändras, bland annat genom rätt sorts beröm. Med den kunskapen kan du frigöra potentialen hos dig själv, dina kunder, dina medarbetare, dina barn eller dina elever.”

Som medium, coach, healer eller medmänniska så möter vi människor med olika mindset. Kanske har de problem eller upplever att de befinner sig på en återvändsgata. Saker och ting har gått i stå. De personer med ett statiskt mindset kommer det vara svårt att nå fram till. Till skillnad från de med ett dynamiskt mindset så undviker de utmaningar …… rädda för att misslyckas, rädda för feedback, rädda för att vara dumma och osmarta …..

Dessa personer med ett statiskt mindset kommer söka vår hjälp ofta. De vill gärna att vi fyller dem med helande energi, bekräftar dem,  så de kan gå vidare ytterligare en tid. Men att ta tag i pudelns kärna, roten till problemet, då väcks rädsla och motstånd till utveckling.

Lästips:
https://www.youtube.com/watch?v=-71zdXCMU6A
http://www.jlsu.se/dynamiskt-tankesatt