New age – hur startade det?

New Age – hur startade det?

Esoterismen (det dolda inom religioner) försvann mer eller mindre under Upplysningens 1700-tal. Utan acceptans förminskades den och vetenskapen vann mark vilket medförde stora förändringar. I 1950-talets anda av optimism, framtidstro, fascination av teknik med stark övertygelse om mänsklig potential växte åter ett stort intresse för esoterism. Västerlänningar, där kristendomen varit framträdande, ville frigöra sig från en andlighet som var auktoritär och reglerade moral och vardag. Religionsbehovet fanns likafullt kvar och människor letade nya vägar och alternativ av andlighet.

Efter kriget skapades motkulturer med stor spridning där USA dominera scenen. 1960-talets våg av Flower Power och ”The Age of Aquarius”, med influenser från Indien, öppnar upp en mångfald av nya esoteriska strömningar.

Ur dessa strömningar uppkom begreppet New Age på 1980-talet, en etikett på en bred palett av alternativa praktiker och idéer. Kvantfysiken och relativitetsteorin såg människor som ett tecken på att etablerade religioner bröts ner, vilket öppnade för nyandlighet och holistisk världssyn i samklang med gammal visdom från öst och Väst. En mer sekulariserad (världslig) esoterism.

Esoterismen var tidigare traditionellt inbäddad i etablerade religioner men med New Age följde ett fokus på esoterisk andlighet med självbestämmande och individualisation i centrum.  New Age blev en multi-million industri för individualism och för att osjälvständigt välja ut och plocka samman motiv och idéer från olika källor (eklekticism),  likt en stormarknad av andlighet. Kreativa entreprenörer skapar musik, film, CD:s, kurser, workshops, festivaler och säljer tarotkort, kristaller, rökelse, böcker, tidningar m.m. Internet bidrar till att sprida information ytterligare.

En central tankegång inom området New Age och dess sökare är självförverkligande, att hitta sitt ”sanna jag”, ett ideal som inte innebär passiv underkastelse till Gud eller förminskande av sin personlighet, utan snarare att visa fram sin fulla potential. Dessa tankegångar känner vi igen och var centrala hos Aleister Crowley.

I denna ”andlighetens snabbköp” av självförverkligande saknades ledare och organisationer och engagemanget varierade mycket. Allt från en livsstil i ett nätverk till att ”pröva något nytt” i form av en workshop eller kurs, där kursledaren kanske hämtat olika material/metoder ur New Age-litteratur.

Vad är det för strömningar idag? Vad är centralt och viktigt för dig just nu?