Tredje advent – ”mindset”

Mindset – du blir vad du tänker!
Inför det nya decenniet blir jag tankfull. För flera år sedan läste jag en intressant bok av Carol S. Dweck om skillnaden mellan ett statiskt och dynamiskt mindset och hur det påverkar oss på det personliga planet.

Hon skriver: ”Tror du att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Då har du ett dynamiskt mindset. Du utmanar ofta dig själv, provar gärna nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse. Ett dynamiskt mindset är avgörande för både personligt och professionellt lärande.

I Carol S. Dwecks banbrytande bok får du veta hur ditt eget och andras mindset kan förändras, bland annat genom rätt sorts beröm. Med den kunskapen kan du frigöra potentialen hos dig själv, dina kunder, dina medarbetare, dina barn eller dina elever.”

Som medium, coach, healer eller medmänniska så möter vi människor med olika mindset. Kanske har de problem eller upplever att de befinner sig på en återvändsgata. Saker och ting har gått i stå. De personer med ett statiskt mindset kommer det vara svårt att nå fram till. Till skillnad från de med ett dynamiskt mindset så undviker de utmaningar …… rädda för att misslyckas, rädda för feedback, rädda för att vara dumma och osmarta …..

Dessa personer med ett statiskt mindset kommer söka vår hjälp ofta. De vill gärna att vi fyller dem med helande energi, bekräftar dem,  så de kan gå vidare ytterligare en tid. Men att ta tag i pudelns kärna, roten till problemet, då väcks rädsla och motstånd till utveckling.

Lästips:
https://www.youtube.com/watch?v=-71zdXCMU6A
http://www.jlsu.se/dynamiskt-tankesatt

Metaforer

”Livet är en resa” …

Metaforer är kraftfulla verktyg i allt förändrings- och utvecklingsarbete. Den bild som skapas i mottagarens huvud dröjer sig ofta kvar och kan bli en dörröppnare till en värdefull insikt.

Under en coachingsession eller medial vägledning kan en metafor skapa just det magiska ögonblick när tiden stannar och personen man har framför sig tar ett kvantsprång mot något nytt i sitt liv.

Möt medmänniskor med mera metaforer!

  • ”Vilken fantastisk resa vi har gjort under det här året”
  • ”Vilken resa det har varit”
  • ”Det har varit en spännande resa som vi har gjort”
  • ”Min resa började…”
  • ”När jag ser tillbaka på den tiden har det varit en riktig resa”. 

Känslomässig intelligens EQ

Känslomässig intelligens – EQ

I andlig och medial utveckling är det viktigt med en god känslomässig intelligens!
Gör ett enkelt quiz för att ta reda på vilket EQ du har.

Till quizet

Du kan träna upp din EQ genom andlig coaching.
Läs mer om hur du kan träna upp den på motivation.se.

Inför nästa decennium …. 2020

Agenda, 2020, Bok, Att Skriva

Snart nytt decennium! Här kommer några frågor att meditera och reflektera runt. Föreställ dig att det är år 2030 vad vill du ska ha hänt under 2020-talet? Är det något specifikt du vill uppnå? Vad vill jag se tillbaka på? Vad är verkligen viktigt för mig?

Skriv ner dina tankar om livet 10 år framåt. Vilka mål vill du ha uppnått?
Hur ser dina 5-års mål ut?
Hur ser dina mål om 2 år? Vilka delmål måste jag slutföra?
Hur ser dina mål ut om 1 år? Vilka delmål måste jag slutföra?
Skriv gärna ner dina tankar och uppdatera dem då och då.

Ett nytt decennium känns alltid mycket speciellt. Det skapar både oro och hopp! Det finns många saker som kan oroa på det individuella planet och för mänskligheten. Men jag känner både för mig själv och världen att vi får inte glömma att det finns hopp. För ur de hoppfulla tankarna kommer agerandet som i slutändan kan leda till en lösning bortom oron. Låt 2020 bli insikternas år!