Medial vägledning in i framtiden

Vad väntar dig i framtiden? Du kanske bär på frågor och funderingar hur livet kommer se ut lite längre fram. Universum ger ibland finstämda signaler om din framtid som vissa medium kan fånga upp, de med siarförmågan. Du är välkommen att läsa om hur det går till på www.adasco-akademin.thinkific.com.

Prova på – Kursmaterial i Andlig och medial utveckling

Prova på kursmaterial i Andlig och Medial utveckling under 1 månad! Du är handledaren. Med Master mediums kursmaterial per mail har du färdigt kursupplägg med meditationer, övningar, teman och begrepp för varje träff. Prova-på-materialet innehåller kursmaterial på mail för 2 träffar och förslag på hur du kan ordna en introduktionsträff för intresserade elever. Därefter kan du köpa till ytterligare 2 månader, en i taget. Elevmaterial beställer du efter antal elever i din grupp och mailas ut till dig.

Hur går det till?
Kursen startar den 1:a varje månad under januari till april och augusti till oktober.
Pris första månaden: 395 kr
Pris andra månaden: 295 Kr
Pris tredje månaden: 295 kr
Elevmaterial: pris per månad och elev 45 kr (du skickar ut det namngivna materialet per mail till eleven)
Anmälan och betalning senast den 27 i månaden innan.

Här gör du din beställning av 1 månads kursledar- och elevmaterial.
https://forms.gle/h55rVs3EA3MaeXJv5

Vill du komma igång snabbt? Ordna en informationsträff med intresserade. Här kan du ladda ner ett förslag till introduktion.

Lycka till!

Tredje advent – ”mindset”

Mindset – du blir vad du tänker!
Inför det nya decenniet blir jag tankfull. För flera år sedan läste jag en intressant bok av Carol S. Dweck om skillnaden mellan ett statiskt och dynamiskt mindset och hur det påverkar oss på det personliga planet.

Hon skriver: ”Tror du att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Då har du ett dynamiskt mindset. Du utmanar ofta dig själv, provar gärna nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse. Ett dynamiskt mindset är avgörande för både personligt och professionellt lärande.

I Carol S. Dwecks banbrytande bok får du veta hur ditt eget och andras mindset kan förändras, bland annat genom rätt sorts beröm. Med den kunskapen kan du frigöra potentialen hos dig själv, dina kunder, dina medarbetare, dina barn eller dina elever.”

Som medium, coach, healer eller medmänniska så möter vi människor med olika mindset. Kanske har de problem eller upplever att de befinner sig på en återvändsgata. Saker och ting har gått i stå. De personer med ett statiskt mindset kommer det vara svårt att nå fram till. Till skillnad från de med ett dynamiskt mindset så undviker de utmaningar …… rädda för att misslyckas, rädda för feedback, rädda för att vara dumma och osmarta …..

Dessa personer med ett statiskt mindset kommer söka vår hjälp ofta. De vill gärna att vi fyller dem med helande energi, bekräftar dem,  så de kan gå vidare ytterligare en tid. Men att ta tag i pudelns kärna, roten till problemet, då väcks rädsla och motstånd till utveckling.

Lästips:
https://www.youtube.com/watch?v=-71zdXCMU6A
http://www.jlsu.se/dynamiskt-tankesatt

Andra advent och julklapp till dig själv

Ge dig själv en julklapp! Varför inte en konsultation via e-post lagom till julafton. Eller en bok som inspirerar din andliga utveckling.

Många tror att det inte fungerar med konsultationer via e-post, men mitt svar är alltid – Det spelar ingen roll om du sitter en meter från mig eller någon annan stans i världen. Det är intoningen som avgör det hela. Du får 10% rabatt fram till och med den 22 dec i år på ”E-postkonsultation – 1 frågeställning. Ange koden JULEN19. Länken finns på bloggen.

Jag älskar böcker! Genom åren har jag läst massor med böcker inom andlighet, kanalisering, healing, new age och esoterik. En del böcker är trotjänare som exempelvis ”Andlig utveckling – Att vara sitt högre jag – Bok III i Jordlivsserien” av Sanaya Roman eller ”Det började i Atlantis av Mona Rolfe”. Många nya och äldre böcker är slutsålda och då brukar jag söka på Bokbörsen. Där finns mycket spännande för egen del och som presenter till likasinnade. Länken finns på bloggen.

Bloggens adress är: www.mastermedium.wordpress.com
Önskar dig en underbar andra advent!

New age – hur startade det?

New Age – hur startade det?

Esoterismen (det dolda inom religioner) försvann mer eller mindre under Upplysningens 1700-tal. Utan acceptans förminskades den och vetenskapen vann mark vilket medförde stora förändringar. I 1950-talets anda av optimism, framtidstro, fascination av teknik med stark övertygelse om mänsklig potential växte åter ett stort intresse för esoterism. Västerlänningar, där kristendomen varit framträdande, ville frigöra sig från en andlighet som var auktoritär och reglerade moral och vardag. Religionsbehovet fanns likafullt kvar och människor letade nya vägar och alternativ av andlighet.

Efter kriget skapades motkulturer med stor spridning där USA dominera scenen. 1960-talets våg av Flower Power och ”The Age of Aquarius”, med influenser från Indien, öppnar upp en mångfald av nya esoteriska strömningar.

Ur dessa strömningar uppkom begreppet New Age på 1980-talet, en etikett på en bred palett av alternativa praktiker och idéer. Kvantfysiken och relativitetsteorin såg människor som ett tecken på att etablerade religioner bröts ner, vilket öppnade för nyandlighet och holistisk världssyn i samklang med gammal visdom från öst och Väst. En mer sekulariserad (världslig) esoterism.

Esoterismen var tidigare traditionellt inbäddad i etablerade religioner men med New Age följde ett fokus på esoterisk andlighet med självbestämmande och individualisation i centrum.  New Age blev en multi-million industri för individualism och för att osjälvständigt välja ut och plocka samman motiv och idéer från olika källor (eklekticism),  likt en stormarknad av andlighet. Kreativa entreprenörer skapar musik, film, CD:s, kurser, workshops, festivaler och säljer tarotkort, kristaller, rökelse, böcker, tidningar m.m. Internet bidrar till att sprida information ytterligare.

En central tankegång inom området New Age och dess sökare är självförverkligande, att hitta sitt ”sanna jag”, ett ideal som inte innebär passiv underkastelse till Gud eller förminskande av sin personlighet, utan snarare att visa fram sin fulla potential. Dessa tankegångar känner vi igen och var centrala hos Aleister Crowley.

I denna ”andlighetens snabbköp” av självförverkligande saknades ledare och organisationer och engagemanget varierade mycket. Allt från en livsstil i ett nätverk till att ”pröva något nytt” i form av en workshop eller kurs, där kursledaren kanske hämtat olika material/metoder ur New Age-litteratur.

Vad är det för strömningar idag? Vad är centralt och viktigt för dig just nu?

Metaforer

”Livet är en resa” …

Metaforer är kraftfulla verktyg i allt förändrings- och utvecklingsarbete. Den bild som skapas i mottagarens huvud dröjer sig ofta kvar och kan bli en dörröppnare till en värdefull insikt.

Under en coachingsession eller medial vägledning kan en metafor skapa just det magiska ögonblick när tiden stannar och personen man har framför sig tar ett kvantsprång mot något nytt i sitt liv.

Möt medmänniskor med mera metaforer!

 • ”Vilken fantastisk resa vi har gjort under det här året”
 • ”Vilken resa det har varit”
 • ”Det har varit en spännande resa som vi har gjort”
 • ”Min resa började…”
 • ”När jag ser tillbaka på den tiden har det varit en riktig resa”. 

Känslomässig intelligens EQ

Känslomässig intelligens – EQ

I andlig och medial utveckling är det viktigt med en god känslomässig intelligens!
Gör ett enkelt quiz för att ta reda på vilket EQ du har.

Till quizet

Du kan träna upp din EQ genom andlig coaching.
Läs mer om hur du kan träna upp den på motivation.se.

Hinder för medial utveckling

Hinder för medial utveckling

Det finns en hel del som kan hindra dig i din mediala utveckling. Det kan vara bra för dig att ha förståelse för vad det är så att du kan ta dig över dessa hinder.

Här är några saker som kan vara bra att tänka på när det gäller din mediala utveckling.

 • Brist på tillit – du tror inte på dig själv och det du kan
 • Brist på övning och träning – öva och åter öva. Det är det praktiska arbetet som ger färdighet
 • Otålighet – du vill för mycket på en gång och vill att allt ska fungera perfekt från början
 • Beröm och återkoppling – att kunna ta emot feedback på ett bra sätt
 • Rädsla för personlig kritik och misslyckande – återkoppling är ett nödvändigt inslag i medial utveckling
 • Rädsla för andevärlden – andevärlden känner av om du är rädd och kommer hålla tillbaka din utveckling hellre än skrämma dig
 • Prestationskrav – höga förväntningar på dig och de du utvecklas tillsammans med kan blockera energin som bör flöda
 • Det logiska sinnet och analyserande – när du analyserar och försöker att förstå allt som kommer till dig sätter du upp hinder för dig
 • Egna problem – när du har det för kaotiskt i ditt liv är det smart att lägga det mediala arbetet år sidan under en period
 • Kontrollbehov- det kan vara svårt och utmanande att släppa kontrollen och låta andevärlden arbeta genom oss
 • Jämföra sig med andra – det leder till att du hindrar dig själv

Sitter du i en medial utvecklingsgrupp har du möjligheter att få stöd, uppmuntran och återkoppling på ditt arbete. Många elever som kommit en bit i sin utveckling väljer att skaffa sig en mentor som handleder dem framåt i utvecklingen.

Finns det något som skapar hinder i din utveckling?
Boka ett mentorssamtal för att komma underfund med vad du behöver tänka på och arbeta med för att komma vidare i din utveckling.

Boka här eller maila.
Läs mer om Mentorsprogrammet här.