Metaforer

”Livet är en resa” …

Metaforer är kraftfulla verktyg i allt förändrings- och utvecklingsarbete. Den bild som skapas i mottagarens huvud dröjer sig ofta kvar och kan bli en dörröppnare till en värdefull insikt.

Under en coachingsession eller medial vägledning kan en metafor skapa just det magiska ögonblick när tiden stannar och personen man har framför sig tar ett kvantsprång mot något nytt i sitt liv.

Möt medmänniskor med mera metaforer!

  • ”Vilken fantastisk resa vi har gjort under det här året”
  • ”Vilken resa det har varit”
  • ”Det har varit en spännande resa som vi har gjort”
  • ”Min resa började…”
  • ”När jag ser tillbaka på den tiden har det varit en riktig resa”.