Inför nästa decennium …. 2020

Agenda, 2020, Bok, Att Skriva

Snart nytt decennium! Här kommer några frågor att meditera och reflektera runt. Föreställ dig att det är år 2030 vad vill du ska ha hänt under 2020-talet? Är det något specifikt du vill uppnå? Vad vill jag se tillbaka på? Vad är verkligen viktigt för mig?

Skriv ner dina tankar om livet 10 år framåt. Vilka mål vill du ha uppnått?
Hur ser dina 5-års mål ut?
Hur ser dina mål om 2 år? Vilka delmål måste jag slutföra?
Hur ser dina mål ut om 1 år? Vilka delmål måste jag slutföra?
Skriv gärna ner dina tankar och uppdatera dem då och då.

Ett nytt decennium känns alltid mycket speciellt. Det skapar både oro och hopp! Det finns många saker som kan oroa på det individuella planet och för mänskligheten. Men jag känner både för mig själv och världen att vi får inte glömma att det finns hopp. För ur de hoppfulla tankarna kommer agerandet som i slutändan kan leda till en lösning bortom oron. Låt 2020 bli insikternas år!