Lär dig hur du leder en medial utvecklingscirkel

Lär dig hur du leder en medial utvecklingscirkel. Kursen är online på Facebook – Master medium cirkelledarutbildning. Kursstart 11 mars.

Läs mer om Cirkelledarutbildningen här.

Gör din anmälan på Facebook eller skicka ett mail. Där får du mer info om kursen och olika betalningsalternativ. Så snart jag registrerat din betalning blir du insläppt i den slutna gruppen Master medium – lär dig leda en medial cirkel steg 1.

Kursen är indelad i två steg. I steg ett läser du följande ämnen
• Kunskap & kompetens
• Kommunikation
• Samtalssituationen
• Rollen som pedagog och cirkelledare
• Processen att leda en cirkel
• Pedagogiska metoder
• Konsten att ge återkoppling

Nya kapitel läggs upp måndagar, onsdagar och fredagar klockan 9.

Välkommen med din anmälan!