Mål för det nya året?

Vilka är dina mål för 2019? Här får du tips på ett bra planeringsverktyg! Kopiera mallen och ge den eget namn. Både för dator och som app.

https://trello.com/b/2SFCJYef/mall-m%C3%A5l

Lycka till!