Uppdaterade on-line kurser och sida

Kurssidan med on-line kurser är uppdaterad och så även kurserna. En ny kurs är på gång som heter ”Tala med träden”, en pilotkurs med begränsat antal deltagare i första versionen. I de flesta kurserna ingår mentorskap med två konsultationer och fria mail med din mentor.
Välkommen på en rundtur!
Adascoakademin

office-620822_1920